Закрепване на плочите от каменна минерална вата с дюбели

1.  Избор на дюбел

Дюбелът трябва да бъде съобразен с основата, на която се закрепва изолацията. Knauf Insulation предлага дюбели, подходящи за всички видове основи: бетон, плътни или кухи тухли, газобетонни блокчета и подобни материали – материали клас A, B, C, D, E съгласно стандарт ETAG 014.

За механично захващане на плочите от каменна вата се използват дюбели с метален пирон с диаметър на главата 60 мм (фиг. 1).

Фиг. 1

Дюбелите се поставят в предварително пробити отвори. Дълбочината на тяхното анкериране трябва да отговаря на инструкциите на производителя на дюбели.

Knauf Insulation предлага два различни типа дюбели:

 1. H1 Eco дюбели с дълбочина на анкериране от мин. 25 мм и дебелина на изолацията до 260 мм
 2. LFM/LMX дюбели с дълбочина на анкериране от 50 мм и дебелина на изолацията до 200 мм

При избора на дюбели трябва да се обърне внимание на основната конструкция на стената съгласно ETAG 014.

Забележка за професионалисти:

За да се определи дължината на дюбела, се проверява основата за закрепване с помощта на пробно пробиване. Това се прави в движение по време на монтажа на дюбелите. За достигане на необходимата дълбочина за закрепване на дюбела може да бъдат необходими различни дължини на дюбела. Чрез тест за издърпване на дюбела (т.нар. pull-off test) винаги може да се направи правилният избор.

2.  Пробиване на отвор за дюбел

 • Пробиването на отвор за дюбела трябва да започне едва след като лепилото, с което плочата е прикрепена към стената, се втвърди достатъчно (според инструкциите на производителя и в зависимост от атмосферните условия, но не по-малко от 1 ден от поставянето на лепилото)
 • Бормашина или устройство за пробиване с удар се използват само за бетон или плътни тухли (набивен дюбел)
 • За кухи тухли и бетонови блокчета с кухини се използва приспособление за монтиране на дюбели, което производителят е предвидил (навивен дюбел)
 • Дълбочината на пробиване (и дължината на дюбела) се определя според инструкциите на производителя на дюбели – дълбочинният ограничител се поставя според схемата: дължина на дюбела + 10 до 15 мм (виж фиг. 2)

Фиг. 2

3.  Брой дюбели

Броят на дюбелите зависи от височината на обекта и местоположението му. Това важи най-вече за ивиците около ръбовете на сградата, тъй като там може да се появят по-силни въздушни течения.

Широчината на ивицата се определя от влиянието на вятъра, но трябва да е не по-малка от 1 метър и най-много 2 (метра) и то от двете страни по всички външни ъгли на сградата.

 • Броят дюбели извън ивицата обикновено е 6 на кв. м.
 • Броят дюбели вътре в ивицата варира от 6 до 12 на кв.м.

4.  Схема на дюбелиране

Показаните схеми за разположение на дюбелите важат за дюбелиране на плочи и на ламели от каменна вата, всяка с по минимум 6 дюбела на кв.м. Това означава, че на всяка плоча (0,6 кв.м) трябва да се поставят по минимум 3 дюбела.

За остатъка трябва линейно да се изчисли броят дюбели и да се закръгли, т.е. на 1/2 плоча трябва да се поставят 2 дюбела, а на 1/3 плоча – 1 дюбел. Следващите фигури показват типичното разположение на дюбелите:

 • Схема за дюбелиране на плочи от каменна вата по средата, фиг. 3

Фиг. 3

 • Схемата за дюбелиране на ламели от каменна вата по средата (извън ивицата) важи там, където се дюбелира всеки втори ред, фиг. 4!

Фиг. 4

Забележка:

Ламелите се дюбелират в средата при височина на обекта над 20 м. Ламелите се дюбелират в крайните ивици по цялата височина на обекта.

Забележка:

Обърнете внимание на това, че дюбелът трябва да мине през лепилния слой, т. е. през местата на плочата, на които има лепило (рамково или точково положено, както е показано на фиг.3).

5.  Полагане на дюбела 

Дюбелите се монтират според указанията на производителя, като дюбели може да се поставят и в хоризонталните фуги. Няколко важни уточнения:

 • Дюбелите трябва да се поставят едва когато лепилото се втвърди,
 • Около дюбела под изолационната плоча трябва да има лепило,
 • Когато над дюбела няма капачка (рондела), главата на дюбела трябва да бъде на едно ниво с топлоизолационния материал, а не да потъва в него (фиг. 5 и 6)

Фиг. 5 – правилно

Фиг. 6 – неправилно

Забележка:

При използването на топлоизолационни капачки (рондели) трябва да се следват инструкциите на производителя. Капачките над дюбелите също трябва да са от каменна минерална вата (фиг. 7)

Фиг. 7

Фиг. 8

 • В зависимост от вида дюбелът се зачуква или се завинтва.
 • Всеки деформиран или недобре монтиран дюбел (което може да се види с просто око) трябва да се извади. Образувалата се дупка трябва да се запълни с топлоизолационен материал, а не с лепило. До нея се слага нов дюбел.

Още нещо за професионалистите

Схеми за дюбелиране по краищата с 8, 10 или 12 дюбела на m2.

а) Брой дюбели: в средата 6 бр./m2, по края – 8 бр./m2

б) Брой дюбели: в средата 6 бр./m2, по края – 10 бр./m2

с) Брой дюбели: в средата 6 бр./m2, по края – 12 бр./m2

Искате да облечете дома си с топлоизолация от каменна вата?

или