Основа за полагане на изолацията – видове основи и дейности, предшестващи поставянето на изолацията

Основата играе много важна роля за успешното изпълнение на системата на контактната фасада с каменна вата, но за съжаление в доста случаи не се обръща достатъчно внимание на нея.

Различаваме следните видове основи:

1. Нови неизмазани основи

от

 • керамични тухли (плътни и решетъчни)
 • бетон
 • плътни или решетъчни блокчета

 • газобетон
 • дървени плоскости

2. Съществуващи обекти и/или съществуващи измазани основи

Ако искаме да положим изолация върху съществуващ измазан обект или обект с фасадна система, от изключителна важност е да проверим основата.

В зависимост от състоянието на обекта използваме някой от следните методи за проверка:

 • Метод „на око“

Използва се за оценка на вида, особеностите и състава на основата, и по-специално нейната влажност или наличието на пукнатини.

Основата не трябва да има подкожушени части, нито пукнатини. Ако все пак съществуват, трябва да се отстранят и ремонтират преди започване на топлоизолационните работи по фасадата.

Същевременно основата трябва да бъде напълно суха. Затова се препоръчва топлоизолацията да се сложи през есента, тъй като се смята, че през летните месеци евентуалната влажност по стените ще изчезне.

.

 • Проба с почукване

На няколко места по фасадата почукайте с твърд предмет (с дръжката на отвертката или шпаклата), за да проверите здравината на основата.

Ако фасадата „звъни“, трябва да отстраните тези части, тъй като те вече не прилепват към основата.

 • Проба с изтриване

С ръка или с черна кърпа се проверява за наслоен прах.

 • Проба с надраскване

С твърд, назъбен инструмент се проверява здравината и носимоспособността на основата. Не трябва да има подкожушени части и мръсотия.

 • Проба с напръскване

Основата се минава с мокра баданарка, за да се провери нейната водопоглъщаща способност; при по-високо водопоглъщане се препоръчва употребата на подходяща акрилна емулсия за основа; същата емулсия служи и за отстраняване на излишния прах.

 • Проверка на равнинността на стената

С мастар (нивелир) се проверява дали има отклонения на зида от вертикала; в практиката се допуска отклонение от ±1 см на 3м дължина на зида.

Всяко по-голямо отклонение трябва да се регулира с класическа мазилка, а не с поставяне на по-дебел слой лепило при лепенето на плочите от каменна вата.

Всички тези дейности може би ви се струват излишни, но те са повече от важни за трайността и качеството на топлоизолацията.

Настоявайте майсторът Ви да ги направи преди началото на монтажните работи, което впрочем ще бъде отличен тест дали сте избрали правилния майстор. 🙂

Искате да облечете дома си с топлоизолация от каменна вата?

или