Приложение на каменната вата при производствените сгради

Намаляването на загубите на използваната енергия, необходима за отопление през зимата и охлаждане през лятото на една сграда, е от изключителна важност. За собствениците на нетоплоизолиран апартамент или къща, тези загуби могат да имат едно измерение, докато за производствените сгради, които са с много по-голяма площ и специфични изискванията към температурата в помещенията, загубата на енергия при липсваща или не добра топлинна изолация може да бъде десетки пъти повече.

Постигането на максимална ефективност на топлоизолацията зависи от качеството на използваните материали и правилното им полагане. На пазара има различни видове топлоизолационни материали, всеки от които е с определени свойства и характеристики. Каменната вата на Knauf Insulation е топлоизолационен продукт с минерален произход, с отлични топло-, звуко- и пожароизолационни характеристики, който освен това е и високо паропропусклив, запазва размерите си и при големи температурни колебания и е устойчив на стареене. Благодарение на тези му свойства, инвестицията за закупуването му  е оправдана в дългосрочен план. Постигат се отлични резултати при намаляването до минимум на загубата на енергия. Осигурява се отличен микроклимат в сградата, защото каменната вата като паропропусклив материал, позволява сградата да „диша“ и по този начин се предотвратява възможността за поява на плесен и мухъл.

За осигуряване на нормални условия на работа в производствените сгради от изключителна важност е да се възпрепятства разпространяването на шумовете от машините. Влиянието на шума върху организма може да предизвика  намалена работоспособност и концентрация, раздразнение, безсъние, промяна в настроенията, и дори увреждане на слуха. Затова ролята на звукоизолацията е от решаващо значение за нормалното функциониране на организма, за ефективността на работния процес и като цяло – за по-комфортната работна среда. Влакнестата структура на минералната вата отлично поглъща звука, което определя водещото й приложение в индустрията, където звукозолирането на шумните участъци осигурява отлична работна среда.

Рискът от възникване на пожари в индустриалните помещения е изкючително висок. Човешкият фактор не винаги е определящ, често причина може да бъде техническа неизправност на машините, а щетите могат да бъдат огромни. Каменната вата е негорим материал с клас по реакция на огън А1. Изолацията на индустриалните помещения с каменна вата (фасада, стени, покрив) гарантира предотвратяването на разпространение на евентуален пожар между различните помещения в предприятието.

Използването на топлоизолационни материали с минерален произход допринася значително и за опазването на околната среда. В производството на каменната вата се използват естествени материали, което е причина крайният продукт да е изцяло рециклируем.