Заслужава ли си инвестицията в топлоизолация на фасадата?

Известно е, че фасадната стена като част от сградната обвивка е един от най-важните елементи, влияещи върху цялото потребление на енергия за отопление през зимния период.

Какво показват изчисленията по този въпрос?

Съгласно действащия Правилник за енергийна ефективност на Република Сърбия съществува определена методология, която отчита цялата необходима енергия за отопление, изчислена в kWh/m2, на годишно ниво. Посочени са също така максималните референтни стойности, които трябва да се постигнат в сградите.

За нови обекти е задължително да се достигне минимум клас C. За еднофамилна жилищна сграда (къща) това означава до 65 kWh/m2 потребление на енергия годишно.

За да анализираме влиянието на топлоизолацията върху цялото потребление на енергия за отопление, ще вземем за пример една двуетажна фамилна къща с 200 m2 обща отопляема площ . Моделът на обекта е показан на изобр. 1.

Както може да се види от изображението, става дума за стандартна къща на два етажа, с гараж и избено помещение, тераси и други необходими елементи на сградната обвивка.

За нуждите на сравнителния анализ ще разгледаме само два варианта, свързани с  топлоизолацията (ще приемем, че фасадната стена е изградена от кухи  керамични блокове с дебелина 19 см, които са най-често избираният материал при строителството на фамилни къщи):

  1. Вариант без топлоизолация
  2. Вариант с 10 см топлоизолация от каменна минерална вата.

Резултат от изчисленията

1.  Общото потребление на енергия, когато няма положена външна топлоизолация, е 189,55 kWh/m2 годишно. Това означава, че обектът е в най-ниския енергиен клас G:

2.  Съвсем различно изглежда общото потребление на енергия, когато е положена каменна вата с дебелина 10 см в системата на контактната фасада. Нека видим компонентите на новоизградената стена с каменна минерална вата като изолационен материал:

Годишното потребление на енергия след изпълнението на контактната фасада е 61,50 kWh/m2, което на практика е 3 пъти по-малко в сравнение с първия описан случай без топлоизолация!

Изводите лесно може да се направят – за пореден път се потвърждава, че полагането на топлоизолация на външните стени е една от основните мерки за енергийната ефективност на сградите. Затова съвсем разумно е след смяна или промяна в дограмата тази мярка да бъде основа за реализацията или подобряването на енергийната ефективност в сградите.

Цена и икономии

От компанията “Knauf Insulation”, която произвежда каменната вата, казват, че накрая сме длъжни да си зададем въпроса: колко ще ни струва цялата инвестиция, т.е. заслужават ли си вложенията в енергийната ефективност на нашите сгради?

За икономическия ни анализ ще използваме данни от търговската мрежа, а именно – за топлоизолирането на 200 m2 фасадни стени на къща, каквато сме анализирали, са необходими около 4 000 евро за цялостното изграждане на система с каменна вата, което е най-доброто решение за такъв тип фасадни системи.

От друга страна, ако погледнем икономиите на енергия, съответно по-ниските сметки за отопление на 200 кв. м къща, средно месечно може да пестим между 50 и 150 евро в зависимост от вида енергоизточник. Това означава, че посочената по-горе инвестиция се изплаща за срок от 4 до 7 години, като в този период например месечната вноска по кредита може да плащаме от разликата в сметките за отопление. Не бива да забравяме, че след изтичането на този срок за отопление ще плащаме само малка част от сметките отпреди полагането на топлоизолацията.

Въпреки че парите са много важен фактор при вземането на решение за инвестиране в топлоизолация, трябва да кажем, че те не са единственият мотив, или поне не би трябвало да бъдат. В една качествено изолирана къща бързо ще усетите по-големия комфорт и уют, а ако сте избрали каменна вата за изолационен материал, освен топлинна защита ще получите допълнителни предимства като:

  • Отлична звукоизолация от външния шум,
  • Изключителна противопожарна защита – с каменната вата получавате негорима система на фасадата,
  • И много важно – стените Ви „дишат“, т.е. системата от каменна минерална вата като изключително паропропусклив материал позволява през стените да се осъществява дифузия на водните пари отвътре навън,
  • На финала – безспорно получавате трайно решение, изолацията „ще живее“, колкото и самият обект.

Вместо заключение от компанията „Knauf Insulation” казват, че могат само да използват слогана си – Време е да пестим енергия – с допълнението, че това може да се направи лесно и качествено с изпълнението на контактна фасада с каменна минерална вата.

Искате да облечете дома си с топлоизолация от каменна вата?

или