Как инвестицията във фасадна изолация повишава стандарта на живот?

Разходите за консумирана електроенергия са едно от основните пера в бюджета на домакинствата и индустрията в България. Разплащането с електроразпределителните дружества често се оказва предизвикателство, особено в зимните и летни месеци с пикови температури.

Въпреки това, по данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), към декември 2017 г. потреблението на електроенергия в България продължава да расте с по-бърз темп от този на производството.

В частност, консумацията на електроенергия при всеки потребител зависи от режима и интензивността на потребление, както и от степента на енергийна ефективност на сградата.

Санирането на сградите и изборът на електроуреди с висок енергиен клас са мерки, които възвръщат инвестицията бързо, като освен до осезаемо намаляване на месечните сметки за ток, водят и до подобряване на микроклимата в помещенията.

Освен завишеното потребление, наблюдаваме и тенденция за постепенно покачване на цените на електрическата енергия. В комбинация двата фактора се оказват сериозен стимул за прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност несъмнено води до енергоспестяване, което компенсира направените за инсталацията разходи.

В дългосрочен план спадът на режийните разходи за енергия предоставя възможност на домакинствата за преразпределение на средства към други нужди. В индустриалния сектор ползите биха могли да доведат до повишена конкурентоспособност и производителност. Намаляването на загубите на енергия несъмнено води до подобряване на стандарта на живот в страната

При изпълнение на проект за подобряване на енергийната ефективност, един от основните фактори, които оказват особено влияние върху резултата е качеството на материалите. При инсталация на фасадна изолация например, опциите на пазара са много. Монтажът се прави веднъж за целия живот на сградата, а разликата в качествата на материалите не е за пренебрегване. Минералната каменна вата например е отличен материал, който Ви гарантира дълготрайност и ефективност.

С каменна вата от Кнауф Инсулейшън ще направите правилния избор, който ще повиши качеството на живот и стойността на вашия недвижим имот.