НАПРАВИ СИ САМ – Залепване на плочите от каменна вата

Когато вече сме проверили основата (вижте съвет №1: Видове основи за лепене на изолация) и сме отстранили евентуалните неизправности, можем да пристъпим към нанасяне на лепилото върху плочите от каменна вата.

На нашия пазар има много производители на лепила. При избора е важно да предпочетете този, който предлага продукти, направени специално за каменна вата.

Всеки производител на лепила предоставя и инструкции за смесване и нанасяне. Предлагаме Ви най-правилния метод за нанасяне на лепило, а именно рамково-точковия метод.

1) по периметъра на плочата – ивица от лепилото с ширина 5 см

2) в средата на плочата – минимум три точки от лепилото с диаметър около 15 см.

Съвет: Препоръчително е преди самото нанасяне на лепилото да се направи т.нар. импрегнация на плочата – да се нанесе тънък слой лепило на местата, на които ще бъдат ивицата и точките.

Количество лепило – 40% минимална контактна лепилна повърхност

Съвет: задължително притиснете плочата равномерно по цялата повърхност към основата. Ако не го направите или нанесете лепило само в средата или по краищата, по-късно върху плочите може да се появи един от следните ефекти:

Ефект възглавница – когато навън е топло

Ефект матрак – когато навън е студено

Лепене на изолационните плочи

След като правилно сте нанесли лепилото, започнете с лепенето на изолационните плочи, което се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по дължината на фасадата.

Редете плочите с разминаване на вертикалните фуги с ½ на всеки следващ ред, но не по-малко от 30 см. Равнинността на външните повърхности проверявайте постоянно с мастар с подходяща дължина.

Винаги редете плочите от каменна вата плътно една до друга, за да не се образуват фуги между тях. Ако все пак се получи разстояние по-голямо от 2 мм, запълнете го с тънки парчета каменна вата, тъй като изобщо не трябва да попада лепило във фугите между плочите.

Старайте се да слагате само цели изолационни плочи. Ако имате парчета, можете да ги разпределите върху фасадата само ако са по-големи от 15 см. По ръбовете на сградата е препоръчително да поставяте само цели или половинки плочи, които да се разминават със застъпване на всеки ред.

За правилното рязане на парчетата използвайте нож за каменна вата, тъй като трябва да внимавате за правите ъгли.

Съвет: Около отворите се полагат плочи, изрязани в т.нар. пистолетна форма, за да няма съвпадане на  линиите на отворите с тези на плочите.

Ако не се поставят плочи, изрязани в т.нар. пистолетма форма, почти сигурно е, че на това място ще се появят пукнатини във външната мазилка.

Неправилно

Правилно

Ако отворът е направен така, че дограмата е навътре спрямо равнината на фасадата, обърнете топлоизолационния материал към прозореца с дебелина най-малко 3 см.

Прозоречна рамка

По ръбовете на сградата поставете плочите така, че здраво да прилепнат към основата и да се разминават със застъпване на всеки ред.

Очаквайте скоро съветите ни за дюбелиране на плочите от каменна вата.

Очаквайте скоро съветите ни за дюбелиране на плочите от каменна вата.

или