Фасадна изолация, която спасява животи и имущество при пожар

Десетки са случаите на тежки пожари, взели много жертви през последните няколко години. Пламъците, които се разпространяват неконтролируемо по фасадите на сградите могат за броени минути да обхванат цели високи сгради, обдимяват улици и оставят хиляди хора без възможност за евакуация.

Все по-голям е броят на инвеститорите, които искат да построят и сертифицират своите сгради според принципите на устойчивото развитие. На лице са сериозен опит и компетенция в областта на устойчивия дизайн. Сертификацията реално се превръща в мярка за екологични показатели на обектите.

Устойчивост обаче означава и сигурност, т.е. една сграда не би била наистина устойчива, ако не се гарантира и пожаробезопасността на хората, живеещи в нея и за това изборът на изолационен материал е от жизнено-важно значение. Мисията на съвременното строителство все повече е насочена към защита на хората, имуществото и планетата.

Статистиката сочи, че 90% от пожарите избухват в сгради. Междувременно хората прекарват 90% от времето си в сгради. Нужни са само 3 минути, за да бъде обхваната от пламъци цялата стая, а 50% от смъртните случаи – жертви при пожар, са в резултат на вдишване на токсични газове и дим, отделени от горенето на материали. Голяма част от пострадалите в последствие развиват трайни усложнения от белодробен
и друг характер.

Каменната минерална вата Knauf Insulation е негорим материал – с най-висок клас по реакция на огън А1. Тя не образува пламтящи частици или капки и не отделя отровни газове при горене. При евентуално възникване на пожар във вътрешността на помещението и излизането му на фасада, топлоизолацията от каменната вата възпрепятства разпространяването на пламъците по външната топлозиолационна система и пренасянето му от етаж на етаж. Осигурява се възможност за евакуация и навременно потушаване на пожара, както и спасяване на голяма част от имуществото.

Наред с отличната пожарозащита, минералната вата осигурява и отлична топлоизолация, звукоизолация, паропропускливост на топлоизолационната система (стените „дишат“), като по този начин се създава перфектен микроклимат в помещенията.